Sarbinowo
pracownicy
wczasy w Sarbinowie
wczasy w Sarbinowie
wczasy w Sarbinowie
wczasy w Sarbinowie
wczasy w Sarbinowie
Strona g��wna Oferta Referencje Nasze realizacje Kontakt

O nas

Martin-Bud to firma remontowo budowlana, docieplenia, elewacje.

Nasza firma powsta³a w 1999 roku, dzia³alno¶æ najperw zwi±zana by³a z rynkiem Holenderskim, gdzie te¿ powsta³ pomys³ dzia³alno¶ci w Polsce.
Na tym wymagaj±cym gruncie nasza firma zdoby³a do¶wiadczenie, które wdro¿yli¶my na naszym rynku z wieloma sukcesami.
Nasi pracownicy posiadaj± potrzebne wyszkolenie i umiejêtno¶ci, które od lat poszerzaj± na kursach i szkoleniach.

Nieustanne szkolenia i kursy pozwalaj± nam na zapoznawanie siê z nowo¶ciami i technikami w pracach remontowo-budowlanych.

Jako¶æ i najlepsze materia³y budowlane.

Wspó³pracujemy z najlepszymi firmami produkcyjnymi, handlowymi i zaopatrzeniowymi dlatego bez problemów wykonujemy us³ugi dla najbardziej wymagaj±cych klientów. 

Posiadamy do¶wiadczenie w budownictwie prywatnym i przemys³owym, jeste¶my partnerem profesjonalnym i godnym zaufania, posiadaj±cym niezbêdny sprzêt i do¶wiadczenie do wykonywania oferowanych przez nas us³ug.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± galeri± realizacji.
 

Panel    |    Wszystkie prawa zastrze�one © Martin-Bud - elewacje budownictwo - Koszalin    |    realizacja: reklama-koszalin.pl tel.505 701 001